Produkter och Tjänster

Privatpersoner

Nyckelfärdig solcellslösning till ett konkurrenskraftig pris med professionellt bemötande och genomförande av er anläggning

Företag/Lantbruk

Tillsammans med oss kan ni få en passande lösning för era energibehov både stora och små

Bostadsrättsförening

Med flera smarta lösningar för bostadsrättsföreningar så kan vi leverera en komplett lösning till er och era medlemmar

Privatpersoner

Kalkylen har aldrig varit bättre för att installera ett solcellstak på din villa!! Sedan lagen ändrades och man numera kan sälja ett eventuellt elöverskott till marknadspris är det givetvis ännu intressantare. Ta befälet över din egen energikostnad och höj värdet på din fastighet. Ett solcellstak är den bästa investeringen du kan göra i din villa!

Solceller

Vi hjälper er från början till slut med er solcellsanläggning på erat tak så att ni får ut så mycket som möjligt av er anläggning

Kontakta oss

Laddbox

Självklart så hjälper vi dig att hitta en laddbox som passar ert behov av laddning hemma.

Kontakta oss

Energiöversyn

Det viktigaste för en privatperson är att se över vad man har för eltjuvar hemma som man ganska enkelt kan minska ner sin energiförbrukning

Mer info

Finansiering

Vi erbjuder dagsläget ingen direkt finansiering men det vanligaste är att man pratar med sin befintliga bank om antingen ett blankolån för solceller eller så lägger man det på övriga huslånet.

Företag/Lantbruk

Vi ser till att gemensamt nyttja era möjligheter så optimalt som möjligt från små tak till stora solcellsanläggningar på mark

Lantbruk

Vi ser över dina tak och möjligheten att använda dem till elproduktion.

Vi har även en lösning där du som lantbrukare kan montera och installera anläggningen helt själv med support från oss vilket gör att du sparar en stor del av kostnaderna.

Kontakta oss

Industritak

Se över hur er möjlighet är att använda de tak som finns över er verksamhet idag. Denna yta är ofta outnyttjad men innebär en otrolig potential för er verksamhet.
Här hjälper vi er med en helhetslösning för att få en anläggning som passar både er verksamhet och ert tak.

Kontakta oss

Markägare

Vi kan projektera och installera större solparker ihop med dig som markägare eller om du har en mark som du vill arrendera ut så kan vi även hantera en sådan lösning där du står för markarrendet och vi tillsammans med aktörer bygger en solpark på din mark.

Kontakta oss

Bostadsrättsförening

För en bostadsrättsförening så finns det stora fördelar att nyttja sina tak till solceller men att också samtidigt bygga smarta lösningar som gör att man optimerar sin energiproduktion inom bostadsrättsföreningen

Solceller

Föreningens totalekonomi och med det era medlemmars ekonomi kan påverkas väldigt positivt med en investering i solceller på era tak som ofta är stora fina ytor att montera en större anläggning på. Vi hjälper er med projektering, montage, driftsättning och efterföljande drift av er anläggning

Kontakta oss

Laddstruktur

Det blir mer och mer vanligt med elbilar och då ökar även efterfrågan kring laddmöjligheter. Här kan vi hjälpa er med allt från installation av laddstolpar till hur ni ska debitera kunderna som laddar i dem.

Kontakta oss

Microgrid

Med intelligenta lösningar så kan ni utnyttja er solcells produktion på ett optimalt sätt inom er bostadsrättsförening

Kontakta oss